Project Management

Project Management


Project Management er en integreret del af vores komplekse leverancer. Kun på den måde
er vi sikre på, at vi udnytter alle ressourcer optimalt og ikke mindst leverer en løsning, der lever op til dine krav og forventninger


Vi når målet i fællesskab


Vi leverer komplekse it- og kommunikationsløsninger til dig og ikke mindst sammen med dig. Når vi handler og agerer som en samarbejdspartner snarere end en leverandør bliver både løsningen og vejen dertil en succes. 

Hos os er Project Management ikke en selvstændig disciplin, der er begrænset til det arbejde, som vores Project Managers udfører. Tværtimod omfatter Project Management  de fleste funktioner i vores forretning, sådan at både vores salgs-, indkøbs-, logistik og økonomiafdeling har et indgående kendskab til den måde vores Project Managers gennemfører projekter på.

Project Management er katalysatoren og bindemidlet, der sikrer dig en sammenhængende kvalitetsleverance på tværs af konsulentressourcer og ikke mindst løsninger og teknologiområder.

Hvorfor Project Management?


  • Sikrer optimering af konsulenternes tidsforbrug

  • Sikrer en optimal proces for levering af den efterspurgte løsning

  • Sikrer at projektet leverer den efterspurgte kvalitet

Projekt Management, Axcess

Projektets faser

Vi gennemfører projektet i et samspil med alle relevante parter og normalt i tre eller fire faser, som angivet i modellen til venstre.

Modellen er opdelt i:
  • en projektmodel, der vedrører styringen og styringsdokumenterne og  
  • en leverancemodel, som via en faseopdeling, sikrer en struktureret etablering af den efterspurgte løsningen. 

Modellen er samlet set en Stage Gate model, der opererer med indgangs- og udgangs-kriterier for faseskift. Dette udelukker ikke parallelitet og iterative forløb. Modellen er med til at skabe rammerne for at alle parter kommer sikkert og overskueligt i mål med den ønskede og efterspurgte løsning.

Vores Project Managers er med lige fra starten, hvor du sammen med din Account Manager og relevante Concept Managers får detaljerne omkring den ønskede løsning på plads.


Salgsafdelingen overdrager derefter aftalen til leverance og projektgennemførelsen går i gang.

Mød vores Project Operations Team

Et team af højt certificerede Project Managers med mere end 10 års brancheerfaring

Axcess' Project Operations består af et team på 18 personer, heraf syv Service Coordinators, ni Project Managers, én Project Coordinator (PSO) og én Project Operations Manager.


Alle vores Project Managers er certificerede i henhold til anerkendte og ledende branchestandarder og har mere end 10 års brancheerfaring inden for infrastrukturprojekter.
Project Management

Vi arbejder efter følgende branchestandarder


Søren Toftegaard

Kontakt os og hør nærmere


Søren Toftegaard

Project Operation Manager - Project Operation

+45 82 22 04 25 sot@axcess.dk Søren Toftegaard på LinkedIn